NGUYỄN TẤT THÀNH-KH-007

bill board quangcao

NGUYỄN TẤT THÀNH-KH-007

Địa điểm: Nguyễn Tất Thành, Nha Trang

Loại hình: Trụ Pano quảng cáo ngoài trời

Thông tin chi tiết:

Địa điểm: Nguyễn Tất Thành, Nha Trang

Loại hình: Trụ Pano quảng cáo ngoài trời

Tầm nhìn: 800 m

Kích thước: 5m x 10m x 2 mặt

Tình trạng: Đang chào bán

Đơn giá: Liên hệ để biết giá

TAGS

Nội dung đang cập nhật

Bản đồ

billboardquangcao

Video

Tìm kiếm