VONG XOAY NGÃ BẢY-KH-006

bill board quangcao

VONG XOAY NGÃ BẢY-KH-006

Địa điểm: 67A Lê Thanh Phương, Nha Trang

Loại hình: Billboard quảng cáo ốp tường ngoài trời

Thông tin chi tiết:

Địa điểm: 67A Lê Thanh Phương, Nha Trang

Loại hình: Billboard quảng cáo ốp tường ngoài trời

Tầm nhìn: 800 m

 Kích thước: 4m x 7m x 1 mặt

Tình trạng: Đang chào bán

Đơn giá: Liên hệ để biết giá

TAGS

Nội dung đang cập nhật

Bản đồ

billboardquangcao

Video

Tìm kiếm