QUỐC LỘ 1A- NGHI YÊN-NA-013

bill board quangcao

QUỐC LỘ 1A- NGHI YÊN-NA-013

Địa điểm: Quốc lộ 1A, Xã Nghi Yên, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

Loại hình: Trụ Pano quảng cáo ngoài trời

Thông tin chi tiết:

Địa điểm: Quốc lộ 1A, Xã Nghi Yên, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

Loại hình: Trụ Pano quảng cáo ngoài trời

Tầm Nhìn: 1000m

Kích Thước: 9m x 18m x 1 mặt

Chất Liệu Thực Hiện: Bạt Hifilex

Mật Độ: Trên 150.000 lượt qua lại

Kích thước trụ: Thép cuốn Phi 1500

 

TAGS

Nội dung đang cập nhật

Bản đồ

billboardquangcao

Video

Tìm kiếm