QL1A-KH-011

bill board quangcao

QL1A-KH-011

Địa điểm: QL1A, Xã Suốt Cát, Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

Loại hình: Billboard quảng cáo áp tường ngoài trời 

Thông tin chi tiết:

Địa điểm: QL1A, Xã Suốt Cát, Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

Loại hình: Billboard quảng cáo áp tường ngoài trời 

Tầm nhìn: Nha trang – TP.HCM

Kích thước: 9m x 9m

Tình trạng: Đang chào bán

Đơn giá: Liên hệ để biết giá

TAGS

Nội dung đang cập nhật

Bản đồ

billboardquangcao

Video

Tìm kiếm