NGÃ TƯ THỐNG NHẤT + QUANG TRUNG-KH-010

bill board quangcao

NGÃ TƯ THỐNG NHẤT + QUANG TRUNG-KH-010

Địa điểm: Đường 2/4,TP Nha Trang

Loại hình: Billboard quảng cáo áp tường ngoài trời

Thông tin chi tiết:

Địa điểm: Đường 2/4,TP Nha Trang

Loại hình: Billboard quảng cáo áp tường ngoài trời

Tầm nhìn: 800 m

Kích thước: 5m x 10m x 1 mặt

Tình trạng: Đang chào bán

Đơn giá: Liên hệ để biết giá

TAGS

Nội dung đang cập nhật

Bản đồ

billboardquangcao

Video

Tìm kiếm