NGÃ BA LÊ HỒNG PHONG + THÁI NGUYÊN-KH-001

bill board quangcao

NGÃ BA LÊ HỒNG PHONG + THÁI NGUYÊN-KH-001

Địa điểm: 11 Thái Nguyên ,TP Nha Trang

Loại hình: Billboard quảng cáo ốp tường ngoài trời

Thông tin chi tiết:

Địa điểm: 11 Thái Nguyên ,TP Nha Trang

Loại hình: Billboard quảng cáo ốp tường ngoài trời

Tầm nhìn: 800 m

Kích thước: 4m x 10m x 1 mặt

Tình trạng: Đang chào bán

Đơn giá: Liên hệ để biết giá

TAGS

Nội dung đang cập nhật

Bản đồ

billboardquangcao

Video

Tìm kiếm