ĐƯỜNG KHÁNH HỘI-HCM-Q4-090

bill board quangcao

ĐƯỜNG KHÁNH HỘI-HCM-Q4-090

Địa điểm: 213 Khánh Hội , Quận 4

Loại hình: Billboard quảng cáo áp tường ngoài trời

Thông tin chi tiết:

Địa điểm: 213 Khánh Hội , Quận 4

Loại hình: Billboard quảng cáo áp tường ngoài trời

Tầm nhìn: 800 m

Kích thước: 08m x 16m = 128 m2

Lưu Lượng: 550.000 người/ngày

Tình trạng: Đang chào bán

Đơn giá: Liên hệ để biết giá

TAGS

Nội dung đang cập nhật

Bản đồ

billboardquangcao

Video

Tìm kiếm