Chợ Trà Vinh-TV001

bill board quangcao

Chợ Trà Vinh-TV001

Địa điểm: Số 1 Điện Biên Phủ, Thành Phố Trà Vinh

Loại Hình: billboard quảng cáo ngoài trời áp tường.

Thông tin chi tiết:

Địa điểm: Số 1 Điện Biên Phủ, Thành Phố Trà Vinh

Loại Hình: billboard quảng cáo ngoài trời áp tường.

Kích thước: 8m x 11,7m x 1 mặt

Tầm nhìn: 800m

Lưu lượng: 100.000 người/ngày

Tình trạng: đang chào bán

Đơn giá: liên hệ để biết giá

TAGS

Nội dung đang cập nhật

Bản đồ

billboardquangcao

Video

Tìm kiếm