277 ÔNG ÍCH KHIÊM-DN

bill board quangcao

277 ÔNG ÍCH KHIÊM-DN

Địa điểm: Tầng 5, 277 Ông Ích Khiêm, Tp Đà Nẵng

Loại hình: Billboard quảng cáo áp tường ngoài trời

Thông tin chi tiết:

Địa điểm: Tầng 5, 277 Ông Ích Khiêm, Tp Đà Nẵng

Loại hình: Billboard quảng cáo áp tường ngoài trời

Kích thước: 5,5m x 13,5m = 74,25m2

Tầm nhìn: trên 700m

Lưu lượng xe/người: trên 300.000 lượt/1 ngày

Tình trạng: Đang chào bán

Đơn giá: Liên hệ để biết giá.

>>> Billboard quảng cáo giá rẻ tại Đà Nẵng

TAGS

Nội dung đang cập nhật

Bản đồ

billboardquangcao

Video

Tìm kiếm