VÒNG XOAY 3/2 & NGUYỄN AN NINH

bill board quangcao

Tìm kiếmDịch vụ

Bản đồ

billboardquangcao

Video

VÒNG XOAY 3/2 & NGUYỄN AN NINH

VÒNG XOAY 3/2 & NGUYỄN AN NINH

Địa điểm : A30 Đường 3/2, P.Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu

Loại hình : Billboard áp tường

Thông tin chi tiết:

Địa điểm : A30 Đường 3/2, P.Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu

Loại hình : Billboard áp tường

Kích thước : 6m x 12m x 1 mặt

Tình trạng : đang chào bán

Đơn giá : 0.000 USD/năm 

Mô tả: Nằm ngay vòng xoay Ba Tháng Hai và Nguyễn An Ninh, Trục 3/2 là tuyến chính đi vào các bải tắm của TP Vũng Tàu, lưu lượng xe qua lại rất đông.

VÒNG XOAY 3/2 & NGUYỄN AN NINH

Dự án liên quan