SỐ 08 TRẦN HƯNG ĐẠO-HG-002

bill board quangcao

SỐ 08 TRẦN HƯNG ĐẠO-HG-002

SỐ 08 TRẦN HƯNG ĐẠO-HG-002

Địa điểm: 08 Trần Hưng Đạo, Tp Vị Thanh, Hậu Giang

Loại hình: Billboard quảng cáo áp tường ngoài trời

Thông tin chi tiết:

Địa điểm: 08 Trần Hưng Đạo, Tp Vị Thanh, Hậu Giang

Loại hình: Billboard quảng cáo áp tường ngoài trời

Kích thước: 7,5m x 16m x 1 mặt

Tầm nhìn: 900m tầm nhìn rất rộng từ trên cầu

Lưu lượng: 95.000 người/ngày

Tình trạng: Đang chào bán

Đơn giá: Liên hện để biết giá

MSP: HG-002

SỐ 08 TRẦN HƯNG ĐẠO-HG-002

Dự án liên quan

Dịch vụ

Bản đồ

billboardquangcao

Video

Tìm kiếm