NGÃ TƯ HÙNG VƯƠNG + TRẦN HƯNG ĐẠO

bill board quangcao

Tìm kiếmDịch vụ

Bản đồ

billboardquangcao

Video

NGÃ TƯ HÙNG VƯƠNG + TRẦN HƯNG ĐẠO

NGÃ TƯ HÙNG VƯƠNG + TRẦN HƯNG ĐẠO

Địa điểm: Hùng Vương, Tp Đông Hà, Quảng Trị

Loại hình: billboard áp tường

Thông tin chi tiết:

Địa điểm: Hùng Vương, Tp Đông Hà, Quảng Trị

Loại hình: billboard áp tường

Kích thước: 7m x 14m x 1 mặt

Tầm nhìn: 600m từ vòng xoay

Lưu lượng:  200.000 người/ngày

Tình trạng: 15.000 USD/năm

Đơn giá: liên hệ để biết giá

NGÃ TƯ HÙNG VƯƠNG + TRẦN HƯNG ĐẠO
NGÃ TƯ HÙNG VƯƠNG + TRẦN HƯNG ĐẠO

Dự án liên quan