596 Đại Lộ Bình Dương

bill board quangcao

Tìm kiếmDịch vụ

Bản đồ

billboardquangcao

Video

596 Đại Lộ Bình Dương

596 Đại Lộ Bình Dương

Địa điểm : 596 Đại Lộ Bình Dương, Thủ Dầu 01, Bình Dương

Loại hình : Billboard áp tường

 

Thông tin chi tiết:

Địa điểm : 596 Đại Lộ Bình Dương, Thủ Dầu 01, Bình Dương

Loại hình : Billboard áp tường

Kích thước : 6m x 12m

Tầm nhìn : 500 m

Tình trạng : đang chào bán

Đơn giá : 15.000 USD/năm

Mô tả: Nằm ngay khu vực trung tâm Bình Dương, gần trường Đại học  Bình Dương.

596 Đại Lộ Bình Dương

Dự án liên quan