NGÃ TƯ TRẦN HƯNG ĐẠO + AN BÌNH

bill board quangcao

NGÃ TƯ TRẦN HƯNG ĐẠO + AN BÌNH

NGÃ TƯ TRẦN HƯNG ĐẠO + AN BÌNH

Địa điểm: 1B Trần Hưng Đạo, Q.5

Loại hình: Billboard quảng cáo áp tường ngoài trời

Thông tin chi tiết:

Địa điểm: 1B Trần Hưng Đạo, Q.5

Loại hình: Billboard quảng cáo áp tường ngoài trời

Tầm nhìn: 500m

 Kích thước: 10m x 11m

Tình trạng: Đang chào bán

Đơn giá: Liên hệ để biết giá

TAGS

NGÃ TƯ TRẦN HƯNG ĐẠO + AN BÌNH
NGÃ TƯ TRẦN HƯNG ĐẠO + AN BÌNH

Dự án liên quan

Nội dung đang cập nhật

Bản đồ

billboardquangcao

Video

Tìm kiếm