Ngã Tư Lạc Long Quân + CMT8 - TN003

bill board quangcao

Ngã Tư Lạc Long Quân + CMT8 - TN003

Location: CMT8 corner, Nguyen Trai street, Ward 4, Tay Ninh city

Type: wall billboard.

Thông tin chi tiết:

Location: CMT8 corner, Nguyen Trai street, Ward 4, Tay Ninh city

Type: wall billboard.

Dimensions: 6m x 10m

Vision: 800m

Traffic: 150,000 people / day

Status: offering

Price: contact for price

TAGS

Nội dung đang cập nhật

Bản đồ

billboardquangcao

Video

Tìm kiếm