36B Nguyễn Ái Quốc

bill board quangcao

36B Nguyễn Ái Quốc

Địa điểm : 36B Nguyễn Ái Quốc, TP Biên Hòa, Đồng Nai

Loại hình : Billboard áp tường

Thông tin chi tiết:

Địa điểm : 36B Nguyễn Ái Quốc, TP Biên Hòa, Đồng Nai

Loại hình : Billboard áp tường

Kích thước : 8m x 10m

Tầm nhìn : 600 m

Tình trạng : đang chào bán

Đơn giá : 15.000 USD/năm

Mô tả: Nằm đối diện nhà thi đấu tỉnh Đồng Nai.

TAGS

Nội dung đang cập nhật

Bản đồ

billboardquangcao

Video

Tìm kiếm