112 NGUYỄN HỮU THỌ - DN

bill board quangcao

112 NGUYỄN HỮU THỌ - DN

Địa điểm: 112 Nguyễn Hữu Thọ, Tp Đà Nẵng

Loại hình: Billboard quảng cáo áp tường ngoài trời

Thông tin chi tiết:

Địa điểm: 112 Nguyễn Hữu Thọ, Tp Đà Nẵng

Loại hình: Billboard quảng cáo áp tường ngoài trời

Kích thước: 6,5m x 11,7m

Tầm nhìn: trên 700m

Lưu lượng xe/người: trên 300.000 lượt/1 ngày

Tình trạng: Đang chào bán

Đơn giá: Liên hệ để biết giá.

>>> Công ty cho thuê billboard quảng cáo tại Đà Nẵng

TAGS

Nội dung đang cập nhật

Bản đồ

billboardquangcao

Video

Tìm kiếm