VÒNG XOAY PHAN ĐÌNH PHÙNG

bill board quangcao

Tìm kiếmDanh mục sản phẩm

Dịch vụ

Bản đồ

billboardquangcao

Video

VÒNG XOAY PHAN ĐÌNH PHÙNG

VÒNG XOAY PHAN ĐÌNH PHÙNG

Địa điểm : 66 Mạc Cửu, Q.5, TP HCM

Loại Hình : Billboard áp tường

Thông tin chi tiết:

Địa điểm : 66 Mạc Cửu, Q.5, TP HCM

Loại Hình : Billboard áp tường

Kích thước : 10m x 14,4m

               : 10m x 9,5m

               : 10m x 8,85m

Tình trạng : Hết HD ngày 15/11/2015

Đơn giá :đang chào bán USD/năm

Mô tả: nằm ngày vòng xoay Phan Đình Phùng, Q.5, nút giao thông chính của Q.5. Lưu lượng người qua lại rất đông.

VÒNG XOAY PHAN ĐÌNH PHÙNG

Dự án liên quan