VÒNG XOAY DẦU KHÍ

bill board quangcao

Tìm kiếmDịch vụ

Bản đồ

billboardquangcao

Video

VÒNG XOAY DẦU KHÍ

VÒNG XOAY DẦU KHÍ

Địa điểm : 360/2 Bình Giả, P.Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu

Loại hình : Billboard áp tường

Thông tin chi tiết:

Địa điểm : 360/2 Bình Giả, P.Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu

Loại hình : Billboard áp tường

Kích thước : 8m x 18m x 1 mặt

Tình trạng : đang chào bán

Đơn giá : 0.000 USD/năm

Mô tả: Nằm ngay vòng xoay Dầu khí, trong trung tâm Tp Vũng Tàu.

VÒNG XOAY DẦU KHÍ

Dự án liên quan