Tây Bắc Cầu Dài

bill board quangcao

Tây Bắc Cầu Dài

Tây Bắc Cầu Dài

Địa điểm: Phía Tây Bắc Cầu Dài, TP.Đồng Hới

Loại hình: Trụ Pano 

Thông tin chi tiết:

Địa điểm: Phía Tây Bắc Cầu Dài, TP.Đồng Hới

Loại hình: Trụ Pano 

Kích thước: 15m x 7m x 2 bảng x 2 mặt

Tầm nhìn: 800m

Lưu lượng: 95.000 người/ngày

Tình trạng: đang chào bán

Đơn giá: liên hệ để biết giá

 

Tây Bắc Cầu Dài

Dự án liên quan

Dịch vụ

Bản đồ

billboardquangcao

Video

Tìm kiếm