CẦU CÀ MAU

bill board quangcao

Tìm kiếmDịch vụ

Bản đồ

billboardquangcao

Video

CẦU CÀ MAU

CẦU CÀ MAU

Địa điểm: 01 Trưng Trắc, Phường 2, TP Cà Mau

Loại hình: billboard áp tường

Thông tin chi tiết:

Địa điểm: 01 Trưng Trắc, Phường 2, TP Cà Mau
Loại hình: billboard áp tường
kích thước: 7m x 14m x 1 mặt
Tầm nhìn: 600m
Lưu lượng: 150.000 người/ngày
Tình trạng: đang chào bán
Đơn giá: liên hệ để bết giá

CẦU CÀ MAU
CẦU CÀ MAU

Dự án liên quan