CẦU ĐẠO LONG 01

bill board quangcao

CẦU ĐẠO LONG 01

CẦU ĐẠO LONG 01

Địa điểm : 486 Thống Nhất, Tp Phan Rang, Ninh Thuận

Loại hình : Billboard áp tường

Thông tin chi tiết:

Địa điểm : 486 Thống Nhất, Tp Phan Rang, Ninh Thuận

Loại hình : Billboard áp tường

Kích thước : 6m x 14m x 1 mặt

Tình trạng : đang chào bán

Đơn giá : 0.000 USD/năm

Mô tả: Tầm nhìn rất đẹp từ cầu Đạo Long 01 đi vào trung tâm Tp Phan Rang.

CẦU ĐẠO LONG 01

Dự án liên quan

Dịch vụ

Bản đồ

billboardquangcao

Video

Tìm kiếm