35B Đồng Khởi, P.Phú Tân

bill board quangcao

35B Đồng Khởi, P.Phú Tân

35B Đồng Khởi, P.Phú Tân

Địa điểm: 35b Đồng khởi, P.Phú Tân

Loại hình: billboard áp tường

Thông tin chi tiết:

Địa điểm: 35b Đồng khởi, P.Phú Tân

Loại hình: billboard áp tường

Kích thước: 7m x 10m

Tầm nhìn: 700m

Lưu lượng: 110.000 người/ ngày

Tình trạng: đang chào bán

Đơn giá: liên hệ để biết giá

35B Đồng Khởi, P.Phú Tân
35B Đồng Khởi, P.Phú Tân

Dự án liên quan

Dịch vụ

Bản đồ

billboardquangcao

Video

Tìm kiếm