VÒNG XOAY QL 14 + PHÚ RIỀNG ĐỎ

bill board quangcao

Tìm kiếmDanh mục sản phẩm

Dịch vụ

Bản đồ

billboardquangcao

Video

VÒNG XOAY QL 14 + PHÚ RIỀNG ĐỎ

VÒNG XOAY QL 14 + PHÚ RIỀNG ĐỎ

Địa điểm : 208 QL 14, TX Đồng Xoài ( Vòng xoay Đồng Xoài)

Loại hình : Billboard áp tường

Thông tin chi tiết:

Địa điểm : 208 QL 14, TX Đồng Xoài ( Vòng xoay Đồng Xoài)

Loại hình : Billboard áp tường

Kích thước : 8,1m x 8,5m

Tầm nhìn : 700m từ vòng xoay

Đơn giá: 13.000 USD/năm

Mô tả : Nằm gần vòng xoay

VÒNG XOAY QL 14 + PHÚ RIỀNG ĐỎ
VÒNG XOAY QL 14 + PHÚ RIỀNG ĐỎ

Dự án liên quan