08 TRẦN HƯNG ĐẠO

bill board quangcao

Tìm kiếmDịch vụ

Bản đồ

billboardquangcao

Video

08 TRẦN HƯNG ĐẠO

08 TRẦN HƯNG ĐẠO

Địa điểm: 08 Trần Hưng Đạo, Tp Vị Thanh, Hậu Giang

Loại hinh: Billboard áp tường

Thông tin chi tiết:

Địa điểm: 08 Trần Hưng Đạo, Tp Vị Thanh, Hậu Giang

Loại hinh: Billboard áp tường

Kích thước: 7,5m x 16m x 1 mặt

Tầm nhìn: 900m tầm nhìn rất rộng từ trên cầu

Lưu lượng: 95.000 người/ngày

Tình trạng: đang chào bán

Đơn giá: liên hện để biết giá

08 TRẦN HƯNG ĐẠO

Dự án liên quan